درباره ما

موضوع «آموزش هركجا و هر زمان» و همچنین «يادگيری مادام العمر» با توجه به شرايط زندگی و فعاليت در دنيای امروز يك اصل پذيرفته شده و ضروری است. از طرفی گسترش شبكه‌های اطلاعاتی و فناوریهای جدید از جمله اينترنت فرصتهای زیادی را در امر يادگيری فراهم كرده است.

در همين راستا سایت «هنرجو» توسط جمعی از هنرآموزان رسمی آموزش و پرورش به منظور همگانی كردن آموزش و كمك به ارتقاء سطح مهارتی هنرجویان و همچنین توسعه آموزشهای کاریردی و تخصصی راه اندازی شد.

اهم اهداف

  • تهیه راهنمای کتب درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
  • تولید و انتشار فیلم های آموزشی با کیفیت
  • تهیه و انتشار جزوات آموزشی
  • تهیه و انتشار پاورپوینت‌های آموزشی
  • ایجاد آزمون‌های آنلاین
  • تهیه و انتشار نمونه سوالات دروس عمومی و اختصاصی
  • پاسخ سوالات پژوهشی کتابهای درسی
  • آموزش تخصصی مفاهیم رشته شبکه و نرم افزار