چهارشنبه , مهر ۵ ۱۴۰۲
خانه / پایه دهم / نقشه کشی فنی رایانه

نقشه کشی فنی رایانه

کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای، یکی از دروس شایستگی های فني است كه ويژه گروه برق و رایانه تأليف شده است. هنرجویان عزیز توجه کنید که كسب شايستگی های اين كتاب براي موفقيت آينده شغلی شما بسيار ضروري است. این کتاب شامل پنج پودمان به شرح زیر است:

پودمان اول: ترسیم با دست آزاد

پودمان دوم: تجزیه و تحلیل نما

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم

پودمان چهارم: ترسیم با رایانه

پودمان پنجم: نقشه کشی رایانه ای

نمونه سوال نقشه کشی فنی

جلد نقشه کشی

کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای، یکی از دروس شایستگی های فني است كه ويژه گروه برق و رایانه تأليف شده است. هنرجویان عزیز توجه کنید که كسب شايستگی های اين كتاب براي موفقيت آينده شغلی شما بسيار ضروري است. این کتاب شامل پنج پودمان به شرح زیر است: پودمان اول: …

بیشتر بخوانید »