مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کاردانی فنی حرفه ای سال ۹۸

بازدید: 174 بازدید

کنکور امسال کاردانی فنی حرفه ای صبح روز جمعه ۱۱ مرداد ماه ۹۸ در نه رشته الکتروتکنیک، مکانیک خودرو، حسابداری، گرافیک، نقشه کشی معماری، شبکه و نرم افزار، تربیت بدنی، تاسیسات، صنایع غذایی برگزار شد. مصاحبه با رتبه های برتر کنکور می تواند حاوی نکات مفید بسیاری باشد، هم می تواند انگیزشی باشد و هم آموزشی، به راستی این دسته از دانش آموزان چگونه درس خوانده اند که در بین این همه داوطلب رتبه تک رقمی و دو رقمی کسب کرده اند؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش پیشنهاد می کنیم این مصاحبه ها را بخوانید.

مصاحبه با خانم فاطمه شاه علی رتبه ۲ رشته شبکه و نرم افزار (به زودی)

مصاحبه با خانم زینب اسکندری رتبه ۴ رشته شبکه و نرم افزار

مصاحبه با خانم فاطمه محمدی دولت آبادی رتبه ۲۷ رشته شبکه و نرم افزار (به زودی)

مصاحبه با خانم زینب سروی همپا رتبه ۲۸ رشته شبکه و نرم افزار

مصاحبه با خانم فاطمه دبیریان رتبه ۳۸ رشته شبکه و نرم افزار (به زودی)

مصاحبه با آقای محمد رضا رضوانی رتبه ۶۱ رشته شبکه و نرم افزار 

مصاحبه با خانم آیلار عقیق رتبه ۹۷ رشته شبکه و نرم افزار (به زودی)

 

ادامه مطلب