پنج شنبه , فروردین ۳ ۱۴۰۲

تارنمای قطعات سخت افزاری

19,900 تومان

این محصول فعالیت کارگاهی صفحه 130  پودمان دوم درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب می باشد. در این محصول تارنمای قطعات سخت افزاری مطابق آنچه در کتاب است طراحی شده است.

توضیحات

این محصول پروژه نهایی پودمان دوم درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب می باشد. در واقع این محصول فعالیت کارگاهی صفحه ۱۳۰ کتاب می باشد. در این فعالیت از هنرجو خواسته شده است که تارنمای قطعات سخت افزاری را باز کنید و نمون برگ خرید قطعات سخت افزاری را طبق تصویر ایجاد کنید و به گزینه خرید قطعات پیوند دهید و طبق تصویر پیوندهای مورد نظر را به صفحات اعمال کنید.