به چه صفحه کلیدهایی Turbo Office می گویند

بازدید: 263 بازدید

صفحه کلید turbo office

معمولا زمان استفاده از برنامه های بسته نرم افزاری Office نیاز به انجام برخی از کارهای عمومی از قبیل ایجاد یک صفحه جدید، باز کردن پرونده های موجود، ذخیره کردن پرونده جاری، پرینت گرفت از پرونده جاری و … را داریم. صفحه کلیدهای Turbo Office به منظور افزایش سرعت ما در انجام این قبیل از امور، کلیدهای ویژه ای را بر روی صفحه کلید تعبیه کرده است تا بدون ماوس و تنها با فشردن یک کلید از صفحه کلید بتوانیم کار مورد نظر خود را انجام دهیم.

در این صفحه کلیدها روی کلیدهای F1 تا F12 آن ها علاوه بر F ها علامت ذخیره پرونده، باز کردن صفحه جدید، پرینت صفحه و … موجود است. تصویر زیر نمونه هایی از صفحه کلیدهای Turbo Office می باشند.

ادامه مطلب