طراحی سوالات تشریحی در کپتیویت

بازدید: 214 بازدید

در مورد طراحی سوالات تشریحی در کپتیویت اطلاعاتی را جمع آوری کرده و به کلاس ارائه دهید.

با توجه به اینکه اکثر سوالات تشریحی مفهومی هستند و کاربر پاسخ های متفاوتی به سوال می­دهد، به راحتی نمی ­توان اینگونه سوالات را در کپتیویت طراحی کرد. اما امکان طراحی سوالات کوتاه پاسخ در کپتیویت وجود دارد. در این گونه سوالات پاسخ که یک یا چند کلمه کلیدی است توسط طراح مشخص می­ شود و کاربر به هر کدام از پاسخ ­ها که اشاره کند نمره آن را دریافت خواهد کرد.

ادامه مطلب