فعالیت کارگاهی صفحه ۶، تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

بازدید: 23 بازدید

نام نرم افزارهای گرافیک دوبعدی و سه بعدی را در جدول زیر بنویسید.
دو بعدی سه بعدی
Photoshop Maya
FreeHand Blender
Illustrator Cinema 4D

ادامه مطلب