مزایا و معایب سوخت‌های زیستی

بازدید: 509 بازدید

رو به اتمام بودن سوخت‌های فسیلی مثل نفت، بنزین و …، گران بودن و ضررهای ناشی از استفاده آنها مثل آلودگی محیط زیست باعث شده انسان‌ها به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر سوخت زیستی روی آوردند.

سوخت زیستی از موجودات زنده و سوخت و ساز محصولات فرعی تولید می‌شود. سوخت زیستی به سه دسته کلی بیودیزل، بیواتانول و بیو گاز تقسیم می‌شود.

شکل زیر چرخه تولید سوخت‌های زیستی مختلف را نشان می‌دهد.

چرخه سوخت های زیستی

مزایا و معایب استفاده از سوخت‌های زیستی عبارتند از:

مزایای سوخت‌های زیستی

  1. قیمت: هزینه سوخت‌های زیستی در مقایسه با بنزین و سایر سوخت‌های فسیلی کمتر است.
  2. مواد اولیه: نفت منبع محدودی است و از مواد مشخصی به دست می‌آید ولی سوخت‌های زیستی از گستره­ی وسیعی از مواد مانند محصولات زائد، کود و دیگر مواد فرعی به دست می‌آیند.
  3. تجدید پذیری: تولید سوخت‌های فسیلی زمان بر می­باشد اما سوخت‌های زیستی با تولید محصولات و جمع آوری زباله‌ها قابل تولید است.
  4. امنیت: سوخت‌های زیستی را می‌توان به صورت محلی تولید کرد که باعث کاهش وابستگی به کشورهای خارجی می‌شود. با کاهش وابستگی به منابع سوخت خارجی، کشور‌ها می‌توانند استفاده از منابع انرژی خود را حفظ و آن‌ها را از تأثیرات خارجی ایمن سازند.
  5. تحریک اقتصادی: سوخت‌های زیستی به صورت محلی تولید می‌شوند، بنابراین کارخانه‌های تولیدی سوخت‌های زیستی می‌توانند صد‌ها یا هزاران نفر از کارگران را استخدام کرده و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنند.

معایب استفاده از سوخت‌های زیستی

  1. خروجی انرژی: سوخت‌های زیستی خروجی انرژی پایین تری نسبت به سوخت‌های فسیلی دارند و در نتیجه برای تولید‌‌ همان مقدار انرژی، باید منابع انرژی بیشتری مصرف شود.
  2. هزینه بالا: برای ساخت کارخانه‌های تولیدی به منظور افزایش مقدار سوخت‌های زیستی، سرمایه گذاری اولیه بالایی مورد نیاز است.
  3. کمبود مواد غذایی: استفاده­ی بیش از حد از زمین­های زراعی برای کشت محصولات سوختی می‌تواند بر هزینه‌های مواد غذایی تاثیر داشته باشد و منجر به کمبود مواد غذایی شود.
  4. مصرف آب: برای آبیاری مناسب محصولات سوخت‌های زیستی و همچنین برای تولید سوخت مقدار زیادی آب مورد نیاز است که می‌تواند تهدیدی برای منابع آب محلی و منطقه‌ای باشد.

دانلود راهنمای کاربرد فناوری‌های نوین

دانلود

ادامه مطلب