مفاهیم اولیه بانک اطلاعاتی

بازدید: 142 بازدید

پایگاه داده

پایگاه داده چیست؟ پایگاه داده یکی از انواع دستگاه های ذخیره و بازیابی اطلاعات است و به کاربر امکان می دهد تا داده ها و اطلاعات خود را به صورت سازماندهی شده ذخیره کرده، با سرعت بیشتری به اطلاعات دسترسی داشته و بتواند آنها را مدیریت و پردازش کند.

محیط عملیاتی: محلی که می خواهیم برای آن یک پایگاه داده ایجاد کنیم محیط عملیاتی می گوییم. مدرسه، بیمارستان، کتابخانه، بانک، دانشگاه، تاکسی تلفنی، هتل و رستوران نمونه هایی از محیط عملیاتی هستند.

موجودیت (Entity): هر شخص، محل، شیء یا وسیله ای در دنیای واقعی که می خواهیم درباره آن اطلاعاتی را در پایگاه داده ذخیره کنیم، موجودیت نام دارد. به عنوان مثال دانش آموز، معلم و درس موجودیت های محیط عملیاتی مدرسه می باشد.

صفت های موجودیت (attribute): صفت برای بیان ویژگی های یک موجودیت استفاده می شود. هر نوع موجودیت مجموعه ای از صفات دارد که حالت یا وضع آن را توصیف می کند. به عنوان مثال موجودیت کتاب می تواند دارای صفت های شابک ، عنوان، نویسنده، ناشر، قیمت باشد.

صفت کلیدی (Primary key): صفتی که می توان با استفاده از آن، موجودیت را به صورت یکتا و منحصر به فرد شناسایی کرد، صفت کلیدی می گویند. به عنوان مثال شماره دانش آموزی، صفت مناسبی برای کلید بودن است، زیرا هیچ دو هنرجویی دارای شماره دانش آموزی یکسانی نیستند.

ارتباط (Relationship): ارتباط یک وابستگی معنی دار بین یک دو یا چند نوع موجودیت مختلف است. مثلا بین هنرآموز و هنرجو ارتباط «تدریس» وجود دارد.

ادامه مطلب