مکاتبات در گذشته

بازدید: 162 بازدید

از اعضای خانواده بپرسید مکاتبات در گذشته به چه شکل انجام می­ گرفته و امروز این ارتباطات چگونه تغییر یافته است؟

انسان اوليه همواره به دنبال وسايلی برای ارتباط بوده­اند. ارتباط از ايما و اشاره، دود و كبوتر شروع شده تا به اينترنت و ماهواره رسيده است. كبوترهای قاصد يا نامه بر از ديگر وسايل ارتباطی دنيای قديم بود. كبوترهای قاصد توانايی زيادی در يافتن مقصد دارند. از حس قوی آنها در جنگ اول جهانی برای ارسال پيام های جنگی استفاده زيادی می شد. اختراع خط از ديگر تلاش های انسان برای ايجاد ارتباط بود. ايرانيان باستان با استفاده از اسب و سوار تازه نفس (چاپار) نامه های دولتی را با سرعت به نقاط مختلف مي رساندند. از ديگر روش های قديمی كه از گذشته تا به حال همچنان باقی مانده، استفاده از نامه است. نامه توسط اداره پست ارسال و دريافت می شود. تلگراف پیام از سایر روشهای انجام مکاتبات در قدیم بود. نوشتن لغات بر اساس موج الكتريكی، اساس و پايه تلگراف است. از ديگر ابزار مهم در ارتباطات راديو است كه مي تواند امواج خود را به فضا هم بفرستد. تلفن هم كه ناگفته پيداست مهمترين وسيله ارتباط از زمان اختراعش تا به حال بوده است. كلمات گفته شده در اين وسيله تبديل به پالس الكتريكی مي شود و اين پالس ها در طول سيم حركت مي كنند تا به تلفن ديگر كه مورد نظر است، برسند و در آن دستگاه موج رسيده دوباره تبديل به صدا می شود. تلفن بي سيم و پس از آن تلفن همراه به بازار آمد كه مقبول همگان واقع شد و به علت سادگی كاربری، خيلی زود توانست جای خود را در ميان مردم باز كند. تلفن تصويری آخرين پديده در فناوری تلفن است. اين وسيله بر اساس امواج راديويی و ويديويی كه همزمان ارسال يا دريافت می شوند، كار مي­ كند. رايانه هم همان طور كه مي­دانيد، در زندگي امروز ما نقش مهمی دارد كه با راه اندازی شبكه جهانی اينترنت و البته سيستم چت توانسته است فاصله ها را كوتاه و به تبادل فرهنگ ها كمك بيشتری كند.

ادامه مطلب