نمونه سوال اخلاق حرفه ای

بازدید: 275 بازدید

اخلاق حرفه‌ای دربرگیرندهٔ اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتظار از افراد حرفه‌ایدر مشاغل گوناگون است. افراد شاغل در موقعیت‌های حرفه‌ای از مهارت‌ها و دانش خود برای انجام کار بهره می‌گیرند. این افراد قادر به قضاوت، اعمال مهارت‌ها و دانش و تصمیم‌گیری بر اساس دانش خود در شرایطی که عموم جامعه به دلیل نداشتن این دانش و مهارت قادر به این کار نیست هستند. چگونگی استفاده از این دانش و مهارت در هنگام ارائهٔ خدمات به جامعه یک مسئلهٔ اخلاقی و موضوع اخلاق حرفه‌ای است.

درس اخلاق حرفه‌ای یکی از دروس خوشه شایستگی‌های غیر فنی است که برای هنرجویان در نظر گرفته شده است. برای دانلود نمونه سوالات این درس بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

نمونه سوال اخلاق حرفه ای پودمان اول به زودی

نمونه سوال اخلاق حرفه ای پودمان دوم به زودی

نمونه سوال اخلاق حرفه ای پودمان سوم به زودی

نمونه سوال اخلاق حرفه ای پودمان چهارم به زودی

نمونه سوال اخلاق حرفه ای پودمان پنجم به زودی

ادامه مطلب