نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

بازدید: 301 بازدید

نمونه سوال درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی دومین کتاب کارگاهی است که ویژه رشته شبکه و نرم افزار رایانه تالیف شده است. این کتاب شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است. در ادامه عناوین هر واحد یادگیری آمده است و در آخرین همین مطلب نمونه سوالات مربوط به هر پودمان قرار گرفته است.

  • واحد یادگیری اول: کار با ابزارهای ساده گرافیکی
  • واحد یادگیری دوم: کار با ابزارهای پیشرفته گرافیکی
  • واحد یادگیری سوم: سناریو نویسی، تصویر برداری و کلیپ سازی
  • واحد یادگیری چهارم: ساخت پوسته گرافیکی متحرک
  • واحد یادگیری پنجم: تولید محتوای الکترونیک
  • واحد یادگیری ششم: آزمون سازی و تولید چند رسانه ای
  • واحد یادگیری هفتم: حل مسئله و کار با IDE
  • واحد یادگیری هشتم: کار با انواع داده ها، دریافت و نمایش آنها
  • واحد یادگیری نهم: کار با عمگرهای ریاضی، مقایسه ای و منطقی
  • واحد یادگیری دهم: کار با ساختار شرطی

برای دانلود نمونه سوالات مربوط به هر پودمان بر روی لینک مربوطه کلیک کنید

نمونه سوال پودمان اول – هنرستان نمونه دولتی دارالفنون

نمونه سوال پودمان اول- هنرستان نرجس

نمونه سوالات پودمان اول – هنرستان سیمای ایمان

نمونه سوال پودمان دوم-هنرستان نمونه میرجلیلی

نمونه سوال پودمان دوم – هنرستان شهید موسوی خسروی

نمونه سوال پودمان سوم -هنرستان نرجس

نمونه سوال پودمان سوم – هنرستان زینب کبری

نمونه سوال پودمان چهارم – هنرستان شهید صالحی

نمونه سوال پودمان چهارم – واحد یادگیری ۷

نمونه سوال پودمان چهارم – واحد یادگیری ۸

نمونه سوال پودمان پنجم – اصفهان

نمونه سوال پودمان پنجم (واحد یادگیری ۹)

نمونه سوال پودمان پنجم (واحد یادگیری ۱۰)

نمونه سوال پودمان پنجم

نمونه سوال پودمان پنجم واحد یادگیری ۹

ادامه مطلب