گام به گام مدیریت تولید

بازدید: 287 بازدید

درس مدیریت تولید، با هدف کسب شایستگی خود مدیریتی، پیش بینی، برنامه ریزی و بازاریابی برای محصولات یا خدمات در حوزه شغلی و رشته تحصیلی می باشد که شامل پنج پودمان به شرح ذیل است:

  • تولید و مدیریت تولید
  • مدیریت منابع تولید
  • توسعه محصول جدید
  • مدیریت کیفیت
  • مدیریت پروژه

گام به گام مدیریت تولید مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی سال ۹۷ برای شما هنرجویان عزیز تهیه شده است. در این راهنما جواب کلیه بحث‌های کلاسی، کار در کلاس‌ها، فکر کنیدها و فعالیت های منزل کتاب مدیریت تولید آمده است. این راهنما برای کلیه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش قابل استفاده است.برای دانلود گام به گام هر پودمان بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

دانلود راهنمای مدیریت تولید پودمان اول (تولید و مدیریت تولید)

گام به گام مدیریت تولید

دانلود راهنمای مدیریت تولید پودمان دوم (مدیریت منابع تولید)

راهنمای مدیریت تولید یازدهم

دانلود راهنمای مدیریت تولید پودمان سوم (توسعه محصول جدید)

راهنمای مدیریت تولید

دانلود راهنمای مدیریت تولید پودمان چهارم (مدیریت کیفیت)

گام به گام مدیریت تولید

دانلود راهنمای مدیریت تولید پودمان پنجم (مدیریت پروژه)

پاسخ فعالیت های مدیریت تولید

ادامه مطلب