گام به گام نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

بازدید: 477 بازدید

کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار از مجموعه کتابهای کارگاهی است که برای سال دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه تهیه شده است. این کتاب دارای ۵ پودمان به شرح زیر است.

  • نصب تجهیزات شبکه
  • راه اندازی شبکه
  • پیکربندی شبکه بی‌سیم و مودم
  • مدیریت متمرکز منابع شبکه
  • عیب یابی شبکه

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است.

گام به گام نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار به منظور راهنمایی شما هنرجویان عزیز در پاسخ به فعالیتهای این کتاب است. برای دانلود راهنمای هر پودمان بر روی لینک مربوطه در زیر کلیک کنید.

دانلود راهنمای نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان اول

دانلود راهنمای نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان دوم

دانلود راهنمای نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان سوم

دانلود راهنمای نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان چهارم

دانلود راهنمای نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان پنجم به زودی

ادامه مطلب