معرفی رشته شبکه و نرم افزار رایانه

بازدید: 218 بازدید

مقدمه

به طور کلی رشته رایانه رشته پويايی است و اشخاصی که اين رشته را انتخاب مي کند بايد قدرت تجزيه و تحليل مسايل را دارا باشد. در دنيای کنونی که رايانه درتمام کارهای کنترلی، محاسباتی، توليدی و …..حرف اول را می زند و به عنوان ابزاری برای رشته رایانه است،باعث شده اين رشته اهميت خاصی داشته باشد. اگر رشته رایانه را به عنوان رشته تحصيلی انتخاب می کنيد بايد انسان ماجرا جويی باشيد و با طبع هميشه در حال پيشرفت اين رشته سازگار باشيد. همچنين بايد منابع به روز را پيدا کرده و دانش خود را مطابق با تازه های این رشته به روز نماييد.

آشنایی با مشاغل رشته شبکه و نرم افزار رایانه

رایانه از دو قسمت متفاوت به اسم های سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده. به قسمت هایی  مانند کارتها و بردهای الکترونیکی ، مانیتور و صفحه کلید که قابل دیدن و لمس هستند سخت افزار می گویند.

به برنامه های رایانه ای کنترل و هماهنگی فعالیتهای سخت افزاری رایانه و هدایت و پردازش داد ه ها را انجام می دهد نرم افزار می نامند. در واقع کاربر از طریق نرم افزار با رایانه ارتباط برقرار می کند.

 

با توجه به دسته بندی فوق، زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از:

 • مسئول کارگاه آموزش کامپیوتر
 • مسئول آرشیو نرم افزاری
 • برنامه ساز سیستم های کامپیوتری
 • فعالیت در کارگاه سخت افزار
 • راهبر سیستمهای کاربردی کامپیوتر
 • دستیار تولید کننده سیستمهای کامپیوتری
 • نصاب و راهبر سایت کامپیوتر
 • سرپرست سایت کامپیوتر
 • راهبر روندهای کنترل فرآیندهای صنعتی
 • سرپرست راهبری شبکه های محلی کامپیوتری و …

وضعیت دروس رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای

پایه دهم

 1. درپایه ۱۰، تعداد ۶ عنوان درس عمومی و در مجموع ۱۱ واحد وجود دارد.
 2. درس دانش فنی پایه، عنوانی مشترک برای همه رشته های فنی و حرفه ای است. این درس ۳ واحد تئوری بوده و راه ورود هنرجو به رشته است.
 3. درس نقشه کشی فنی رایانه ای در پایه دهم، درس مشترک گروه است. اگر به جداول دروس سایر رشته های فنی و حرفه ای گرایش صنعت توجه نمایید، تمامی رشته های این گروه ، دارای درسی با عنوان «نقشه کشی فنی رایانه ای» هستند.
 4. سه درس ۲ واحدی الزامات محیط کار – ریاضی۱ – فیزیک به همراه دانش فنی پایه و نقشه کشی فنی رایانه ای در مجموع ۱۳ واحد، به عنوان دروس پایه هستند.
 5. در هر سال، ۲ درس کارگاهی وجود دارد. جمع واحد این دو درس ۱۶ واحد است.

پایه یازدهم

 1. در پایه ۱۱، تعداد ۷ عنوان درس عمومیو در مجموع ۱۳ واحد وجود دارد.
 2. یک درس انتخابی (از بین دروس ۱- هنر ۲- تفکر و سواد رسانه ای) از خوشه انسان و مهارت های زندگی، این درس ۲ واحد است.
 3. دو درس از خوشه شایستگی های غیر فنی تحت عنوان، کارگاه نوآوری و کارآفرینی، همچنین درس انتخابی (از بین دروس ۱- کاربرد فناوریهای نوین ۲- مدیریت تولید)، که در مجموع ۵ واحد است.
 4. دو درس دو واحدی ریاضی ۲ و شیمیاز دروس خوشه شایستگی های فنی و پایه.
 5. دو درس کارگاهی توسعه برنامه سازی و پایگاه داده، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب، که در مجموع ۱۶ واحد می باشند.

پایه دوازدهم

 1. در پایه ۱۲، تعداد ۷ عنوان درس عمومیو در مجموع ۱۳ واحد وجود دارد.
 2. درس مدیریت خانواده و سبک زندگی از خوشه انسان و مهارت های زندگی، این درس ۲ واحد است.
 3. درس اخلاق حرفه ای از خوشه شایستگی های غیر فنی این درس ۲ واحد است.
 4. درس سه واحدی ریاضی ۳از دروس خوشه شایستگی های فنی و پایه.
 5. دو درس کارگاهی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار، تجارت الکترونیک و امنیت شبکه، که در مجموع ۱۶ واحد می باشند.
 6. درس دانش فنی تخصصی و کارآموزیاز خوشه شایستگی های فنی.

ادامه مطلب