نمونه سوال توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

بازدید: 398 بازدید

درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده سومين درس شایستگي های فنی و كارگاهی است كه ويژه رشته شبکه و نرم افزار رایانه در پايه ۱۱ تأليف شده است. این كتاب درسی شامل پنج پودمان است و هر پودمان از دو واحد یادگیری به شرح زیر تشکیل شده است:

  • واحد یادگیری اول:شایستگی ایجاد پایگاه داده
  • واحد یادگیری دوم: شایستگی توسعه پایگاه داده
  • واحد یادگیری سوم: شایستگی کار با ساختار تکرار
  • واحد یادگیری چهارم: شایستگی کار با آرایه و داده های شمارشی
  • واحد یادگیری پنجم: شایستگی ایجاد واسط گرافیکی کاربر
  • واحد یادگیری ششم: شایستگی کار با کنترل های پیشرفته
  • واحد یادگیری هفتم: شایستگی کار با ماوس و منو
  • واحد یادگیری هشتم: شایستگی کار با صفحه کلید و کلاس های آماده
  • واحد یادگیری نهم: شایستگی کار با پرونده ها، پوشه ها و درایوها
  • واحد یادگیری دهم: شایستگی کار با پایگاه داده در برنامه نویسی

در ادامه لینک دانلود نمونه سوالات این درس به تفکیک پودمان و واحد یادگیری قرار گرفته است. توجه داشته باشید که این پست در آینده به روز و نمونه سوالات بیشتری قرار خواهد گرفت.

نمونه_سوال پودمان اول واحد یادگیری ۱

نمونه سوال پودمان اول واحد یادگیری ۱ بحث پرس و جو    دانلود پاسخنامه

نمونه سوال پودمان اول واحد یادگیری ۲     دانلود پاسخنامه

نمونه سوال پودمان اول واحد یادگیری۲

نمونه سوال مبتنی بر شایستگی پودمان اول واحد یادگیری ۲

نمونه سوال مبتنی بر شایستگی پودمان دوم واحد یادگیری ۳

نمونه سوال مبتنی بر شایستگی پودمان دوم واحد یادگیری ۴

نمونه سوال مبتنی بر شایستگی پودمان سوم واحد یادگیری ۵

نمونه سوال مبتنی بر شایستگی پودمان سوم واحد یادگیری ۶

نمونه سوال مبتنی بر شایستگی پودمان چهارم واحد یادگیری ۷

نمونه سوال مبتنی بر شایستگی پودمان چهارم واحد یادگیری ۸

نمونه سوال مبتنی بر شایستگی پودمان پنجم واحد یادگیری ۹

ادامه مطلب