نمونه سوال شیمی هنرستان

بازدید: 341 بازدید

درس شيمی یکی از دروس خوشه شایستگی های پایه فنی است.  این کتاب شامل پنج فصل می باشد که هر فصل شامل مثال و فعالیت های متناسب با رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای تدوین شده است. در ادامه می توانید نمونه سوالات هر فصل را به تفکیک از لینک مربوطه دانلود کنید.

فصل اول: ساختار اتم و مفاهیم پایه شیمی

فصل دوم: فرآیندهای شیمیایی

فصل سوم: محلول و کلوئید

فصل چهارم: الکتروشیمی

فصل پنجم: ترکیب های کربن دار

نمونه سوال شیمی خرداد هنرستان غیر دولتی کارآفرین  دانلود پاسخنامه

دانلود راهنمای شیمی هنرستان

گام به گام شیمی هنرستان

ادامه مطلب