نمونه سوال پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

بازدید: 367 بازدید

درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب چهارمین درس شایستگی های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته شبکه و نرم افزار رایانه در پایه یازدهم تأليف شده است. از ویژگی های این کتاب می توان به طراحی فعالیت های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی های فنی و غیر فنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه ای و مباحث زیست محیطی است. ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از دیگر ویژگی های این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آمده است. این کتاب درسی شامل ۸ واحد یادگیری به شرح زیر است:

  • واحد یادگیری اول: شایستگی کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده
  • واحد یادگیری دوم: شایستگی ایجاد صفحات وب ایستا
  • واحد یادگیری سوم: شایستگی توسعه صفحات وب ایستا
  • واحد یادگیری چهارم: شایستگی طراحی صفحات وب پویا
  • واحد یادگیری پنجم: شایستگی ایجاد پایگاه داده در وب
  • واحد یادگیری ششم: شایستگی توسعه پایگاه داده در وب
  • واحد یادگیری هفتم: شایستگی توسعه صفحات وب پویا
  • واحد یادگیری هشتم: شایستگی اتصال پایگاه داده به وب

در ادامه لینک نمونه سوالات هر پودمان قرار گرفته است. توجه داشته باشید که در آینده نمونه سوالات بیشتری اضافه خواهد شد.

نمونه سوال تمام واحدهای یادگیری – استان لرستان

نمونه سوال پودمان اول – هنرستان فاطمه الزهرا

نمونه سوال پودمان اول- هنرستان حضرت ابوالفضل

نمونه سوال پودمان دوم – هنرستان مهدیه

نمونه سوال پودمان دوم – هنرستان فرزانه

نمونه سوال پودمان سوم – هنرستان فاطمه الزهرا

نمونه سوال پودمان سوم- هنرستان الزهرا

نمونه سوال پودمان سوم – هنرستان جابر ابن حیان

نمونه سوال پودمان سوم هنرستان اسوه

نمونه سوال پودمان چهارم – هنرستان  الزهرا

نمونه سوال پودمان پنجم – هنرستان دخترانه شهید اکرامی

نمونه سوال پودمان اول

نمونه سوال پودمان اول

آزمون پودمان اول

نمونه سوال پودمان دوم 

نمونه سوال پودمان دوم-شهر کرد

نمونه سوال پودمان دوم -تهران

ادامه مطلب