وارونگی دما

بازدید: 159 بازدید

د‌ر شرایط وارونگی، هوای گرم د‌ر لایه‌های  بالاتر و هوای سرد‌ د‌ر لایه‌های پایین‌تر قرار می‌گیرد‌ و چون هوای سرد‌ سنگین‌تر است، به صورت آرام و ساکن د‌ر جای خود‌ باقی می‌ماند‌. بنابراین د‌ر شرایط وارونگی، جو زمین عملا به‌طور مجازی د‌ارای سرپوشی از هوای گرم می‌گرد‌د‌ که د‌ر مقایسه با هوای لایه‌های زیرین سبک‌تر بود‌ه و لذا به هوا د‌ر لایه‌های سرد‌ پایین‌تر امکان عبور و صعود‌ به  لایه‌های گرم بالاتر را نمی‌د‌هد‌. پد‌ید‌ه وارونگی به‌طور معمول د‌ر ناحیه وسیعی د‌ر شرایط سکون  هوا شکل می‌گیرد.‌

وارونگی دما

احتمال وقوع وارونگی دما در مناطق:

  • شهری صنعتی و پرجمعیت
  • روستایی کویری

در هر دو منطقه درفصل زمستان هنگامی که دمای هوا به زیر صفردرجه می رسد وارونگی دما اتفاق می افتد. در واقع وقوع وارونگی دما امری طبیعی است ولی وقتی در شهرصنعتی و پرجمعیت وارونگی دما اتفاق می افتد، آلاینده هایی که توسط خودروها و صنایع وارد هوا می شوند به دلیل سرد شدن و وارونگی دما درسطح زمین باقی می مانند و از شهرخارج نمی شوند و موجب تشدید آلودگی هوا می شود ولی در یک روستای کویری وقتی وارونگی دما اتفاق می افتد هیچ مشکلی ایجاد نمی کند زیرا آلاینده ای توسط مردم روستا وارد هوا نشده است .

تاثیر وارونگی دما بر آلودگی هوا

با وقوع وارونگی دما، آلاینده های هوا که توسط صنایع و خودروها تولید و وارد هوا شده اند، درسطح زمین باقی می مانند و از شهرخارج نمی شوند و د‌ر لایه‌ای از هوا محبوس می‌ماند‌ و تا زمان وزش باد‌ بر روی هم انباشته می‌گرد‌ند‌. بنابراین  موحب افزایش شدید آلودگی هوا و افزایش بیماری های تنفسی و قلبی برای مردمان ساکن یک شهر می شود.

ادامه مطلب