پروژه ویندوزی پارک ماشین

بازدید: 227 بازدید

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که به کمک ماوس، ماشین را در نزدیکی مانع، پارک کنیم. با نگه داشتن دکمه ماوس در فضای فرم، ماشین به سمت مانع حرکت می کند و با رها کردن دکمه ماوس، ماشین متوقف می شود. در این برنامه شما با رویدادهای MouseDown و MouseUp و کنترل زمان به صورت عملی آشنا می شوید.

ابتدا یک پروژه ویندوزی با نام ParkCar ایجاد کنید، سپس یک کادر تصویر برای ماشین و یک کادر تصویر برای مانع و یک دکمه برای شروع مجدد بازی بر همانند شکل زیر روی فرم اضافه کنید.

پروژه ویندوزی پارک ماشین

برای یادگیری این پروژه لطفا آموزش زیر را مشاهده کنید.

 

ادامه مطلب