کاربردهای فاوا در بخش کشاورزی

بازدید: 240 بازدید

کشور ما به عنوان يکی از کشورهای در حال توسعه، از نظر شاخص های کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمره کشورهای در حال توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار دارد. با توجه به گسترش شاخص های فاوا، از جمله افزايش سرانه خطوط تلفن همراه و ثابت، افزايش تعداد رايانه های شخصی، افزايش تعداد کاربران اينترنت و … زمينه های لازم  برای بهرمندی از فاوا را توسعه کشور از جمله بخش کشاورزی فراهم کرده است. استفاده مناسب از امکانات و شاخص های ذکر شده مي تواند تاثير زیادی در اقتصادي تر شدن کشاورزی ايران داشته باشد.

در ادامه برخی از کاربردهای فاوا که با تکيه بر آنها باعث افزايش کمی و کيفی محصولات می شود بیان می کنیم:

هواشناسی علمی و پيشرفته

اطلاعات دقيق از نوسانات قيمت نهاده ها

نياز سنجی بازارهای مصرف داخلی و خارجی

ترکيب روش های علمی و عملی

آموزش و ترويج مناسب و پيشرفته در بخش کشاورزی

امروزه هواشناسی کشاورزی يکی از مهمترين پايه های انتخاب نوع زراعت و اعمال روش هاي کاشت مي باشد. بسیار شنيده ايم که زراعت های ما در اثر خشکسالی و يا سيل از بين رفته اند. و يا بذر های تازه کاشته شده و محصولات برداشت نشده در اثر سرمازدگی نابود شده اند. تلفيق هواشناسی کشاورزی مبتي بر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات اين امکان را مي دهد که با کسب دقيق ترين اطلاعات هواشناسی از دقيق ترين دستگاه های اندازه گيری، در کوتا هترين زمان ممکن قوی ترين پيش بينی ها را در مورد اوضاع جوی و ميزان بارندگی ها و تاثير آن در زراعت ها و پيشنهادات تخصصي در مورد کاشت، داشت و برداشت هر يک از محصولات فصل داشته باشند.

محصولات کشاورزي در اقتصاد رو به جهانی شدن به مانند نفت تابع شرايط مختلف اقتصادی و سياسی دستخوش نوسانات قيمت می شوند. مسائلی چون تغييرات ناگهانی آب و هوا، تحريم هاي اقتصادی، تغييرات در تعرفه های گمرکی و … از جمله عوامل موثر در نوسانات بازار هستند. در اين جا تلفيق فاوا و نظام جامع اقتصاد کشاورزی مي تواند موثر ترين کمک در راه رسيدن به يک کشاورزی شفاف و دور از تنش های بازار باشد.

ادامه مطلب