گام به گام توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

بازدید: 585 بازدید

گام به گام توسعه برنامه سازی و پایگاه داده بر اساس آخرین تغییرات این کتاب درسی در سال ۹۷ و به صورت خودآموز تهیه شده است. کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال یازدهم رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه طراحی شده است. این کتاب دارای پنج پودمان است به شرح ذیل است:

  • پیاده سازی پایگاه داده
  • مدیریت مجموعه داده ها
  • طراحی واسط گرافیکی
  • توسعه واسط گرافیکی
  • مدیریت پایگاه داده

برای دانلود راهنمای هر پودمان بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

دانلود راهنمای توسعه برنامه سازی و پایگاه داده پودمان اول (پیاده سازی پایگاه داده)

دانلود راهنمای توسعه برنامه سازی و پایگاه داده پودمان دوم (مدیریت مجموعه داده ها)

دانلود راهنمای توسعه برنامه سازی و پایگاه داده پودمان سوم (طراحی واسط گرافیکی)

دانلود راهنمای توسعه برنامه سازی و پایگاه داده پودمان چهارم (توسعه واسط گرافیکی)

ادامه مطلب