گام به گام دانش فنی تخصصی

بازدید: 404 بازدید

درس دانش فنی تخصصی با هدف شناخت مفاهیم، تخصصی هر رشته طراحی و تدوین شده است. کتاب دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم افزار دارای پنج پودمان به شرح زیر است.

  • دسته بندی و انتخاب شبکه
  • تحلیل امنیت در فاوا
  • کسب اطلاعات فنی
  • تحلیل و کاربست شبکه‌های مجازی
  • کاربرد هوش مصنوعی

گام به گام دانش فنی تخصصی به منظور کمک به شما هنرجویان عزیز تهیه شده است. برای دانلود گام به گام هر فصل بر روی لینک مربوطه زیر کلیک کنید.

راهنمای دانش فنی تخصصی پودمان اول

گام به گام دانش فنی تخصصی

راهنمای دانش فنی تخصصی پودمان دوم

گام به گام دانش فنی تخصصی دوازدهم

راهنمای دانش فنی تخصصی پودمان سوم

گام به گام دانش فنی تخصصی

راهنمای دانش فنی تخصصی پودمان چهارم

گام به گام دانش فنی تخصصی

راهنمای دانش فنی تخصصی پودمان پنجم

ادامه مطلب