گام به گام شیمی هنرستان

بازدید: 353 بازدید

درس شیمی یکی از دروس خوشه شایستگی‌های پایه فنی است که برای شما هنرجویان عزیز برنامه ریزی شده است. محتوای کتاب با مثال‌ها و فعالیت‌های کاربردی و هنرجو محور، فعال و برای رشته‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای طراحی و تدوین شده است.

این کتاب شامل ۵ فصل به شرح زیر است

  • فصل اول: ساختار اتم و مفاهیم پایه شیمی
  • فصل دوم: فرایندهای شیمیایی
  • فصل سوم: محلول و کلوئید
  • فصل چهارم: الکتروشیمی
  • فصل پنجم: ترکیب‌های کربن دار

گام به گام شیمی هنرستان بر مبنای کتاب درسی «شیمی هنرستان» شاخه­‌های فنی و حرفه­‌ای و کاردانش تدوین شده است. در این گام به گام به تمامی سوالات کتاب شامل تحقیق کنید، بیندیشید، کاردرکلاس، خود را بیازماید، آزمایش کنید، ارزشیابی پایان فصل به صورت تشریحی پاسخ داده شده است. این کتاب به صورت الکترونیکی منتشر می­‌شود. شما می‌توانید هر فصل گام به گام را بصورت جداگانه یا همه فصل‌ها را با هم از لینک‌های زیر دریافت کنید.

دانلود راهنمای کامل شیمی هنرستان 

دانلود راهنمای شیمی هنرستان فصل اول

دانلود راهنمای شیمی هنرستان فصل دوم

دانلود راهنمای شیمی هنرستان فصل سوم

دانلود راهنمای شیمی هنرستان فصل چهارم

دانلود راهنمای شیمی هنرستان فصل پنجم

ادامه مطلب