گام به گام کارگاه نوآوری و کارآفرینی

بازدید: 278 بازدید

گام به گام کارگاه نوآوری و کارآفرینی منطبق بر کتاب درسی کارگاه نوآوری و کارآفرینی تهیه شده است. هدف کلی درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی، کسب شایستگی کلی نوآوری و کارآفرینی جهت ایجاد، بهبود و توسعه کسب و کار برای کسب درآمد و افزایش اشتغال از طریق مشارکت در بخش های تعاونی و خصوصی اقتصاد بر اساس سیاست‌های کلی کشور است. از لحاظ تعریف مفهومی، نوآوری شاخص کلیدی فرآیند کارآفرینی است در حدی که نمی‌توان کارآفرینی بدون نوآوری متصور شد، بنابراین نوآوری زمانی ارزشمند است که بتوان یک کسب و کار نوآورانه ارائه کرد.

این کتاب درسی شامل پنج پودمان به صورت زیر می‌باشد.

  • حل خلاقانه مسائل
  • نوآوری و تجاری سازی محصول
  • طراحی کسب و کار
  • بازاریابی و فروش
  • ایجاد کسب و کار نوآورانه

در طراحی و ساماندهی این درس، دو پودمان اول، تمرکز بر آموزش نوآوری، در پودمان‌های سوم و چهارم تمرکز بر آموزش کارآفرینی و در پودمان پنجم تلفیق این دو شایستگی مورد توجه قرار دارد.

برای هر کدام از پودمان‌های این کتاب راهنمای آن مطابق با آخرین تغییرات کتاب سال ۹۷ برای شما هنرجویان عزیر تهیه شده است. که می‌توانید از لینک مربوطه آن را دانلود کنید. این راهنما برای کلیه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش قابل استفاده است.

دانلود گام به گام کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی (پودمان اول)

گام به گام کارگاه نوآوری و کارآفرینی

دانلود گام به گارم کارگاه نوآوری و کارآفرینی (پودمان دوم)

گام به گام کارگاه کارآفرینی و تولید

راهنمای کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان سوم

راهنمای کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان چهارم

راهنمای کارگاه نوآوری و کارآفرینی

راهنمای کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان پنجم

گام به گام کارگاه نوآوری و کارآفرینی

ادامه مطلب