نمونه سوال الزامات محیط کار

بازدید: 289 بازدید

برای دانلود گام به گام الزامات محیط کار کلیک کنید

گام به گام الزامات محیط کار

کتاب الزامات محیط کار نخستین کتاب کارگاهی است که برای همۀ رشته های فنی و حرفه ای وکاردانش تألیف شده است. کسب شایستگی های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر دروس می باشد. کتاب درسی الزامات محیط کار شامل پنج فصل است در ادامه نمونه سوالات تستی این کتاب به تفکیک هر فصل برای شما هنرجویان عزیز قرار گرفته است. برای دانلود سوالات هر فصل بر روی لینک عنوان فصل کلیک کنید.

فصل اول: محیط کار و ارتباطات انسانی

فصل دوم: فناوری در محیط کار

فصل سوم: محیط و قوانین کار

فصل چهارم: ایمنی و بهداشت محیط کار

فصل پنجم: مهارت کاریابی

برای دانلود سوالات تستی الزامات محیط کار کلیک کنید

نمونه سوالات تستی الزامان محیط کار
نمونه سوالات تستی الزامان محیط کار

 

ادامه مطلب