آموزش ترسیم ده حیوان در ایلستریتور

بازدید: 231 بازدید

ترسیم چهره حیوانات در ایلستریتور

در ایلستریتور بسیاری از کاراکترها را می‌توانیم از ترکیب اشکال هندسی پایه نظیر مربع، دایره، مثلث بدست آوریم. این تجربه باعث می‌شود طراح بتواند از اضافه یا کم کردن و فصل مشترک گرفتن از یک فرم ساده به فرم های پیچیده تری دست یابد، در واقع این امر یکی از مهم‌ترین فنون طراحی به شمار می‌رود. در این ویدیو، آموزش طراحی فلت صورت ده حیوان را در ایلستریتور با هم می‌بینیم.

دانلود گام اه گام تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

راهنمای تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

ادامه مطلب