فعالیت کارگاهی صفحه ۵، تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

بازدید: 192 بازدید

در جدول زیر مشخصات تصاویر برداری و نقش بیتی را بنویسید.

Vector

Bitmap

ویرایش تصاویر نیاز به دانش پیشرفته دارد ویرایش تصاویر ساده است
اگر از رنگ ترکیبی استفاده شود رنگ یکنواخت است اجازه استفاده از تنوع رنگی را می دهد و هر پیکسل رنگ مختص خود را دارد
بدون از دست دادن کیفیت می توان تصویر را بزرگ کرد با بزرگ کردن تصویر، افت کیفیت دارد و تصویر پیکسلی می شود
تبدیل آن به نقش بیتی آسان است تبدیل آن به وکتور مشکل است
از فرمت های ps، cdr، ai وeps پشتیبانی می کند از فرمت های tiff، gif، bmp، jpeg و psd پشتیبانی می کند
از این گروه می توان به نرم افزارهای زیر اشاره کرد

Illustrator, CorelDRAW, FreeHand

از این گروه می توان به نرم افزارهای زیر اشاره کرد

PaintShop , Photoshop

ادامه مطلب