فعالیت کارگاهی صفحه ۶، تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

بازدید: 235 بازدید

نام نرم افزارهای گرافیک دوبعدی و سه بعدی را در جدول زیر بنویسید.
دو بعدی          سه بعدی
Photoshop               Maya
FreeHand             Blender
Illustrator        Cinema 4D

ادامه مطلب