گام به گام اخلاق حرفه‌ای

بازدید: 291 بازدید

در کنار یادگیری و کسب شایستگی‌های فنی هدف، یادگیری و کسب شایستگی‌های غیر فنی نیز مهم و ضروری هستند. چنانچه اگر فردی انبوهی از مهارت‌های فنی را آموزش دیده باشد ولی نتواند ارتباط موثری با مشتریان خود برقرار کند در کار خود موفق نیست و نمی‌تواند امرار معاش کند. در برنامه‌های درسی رشته‌های فنی و حرفه‌ای شایستگی‌های غیر فنی به صوردت دروس مستقل تدوین شده‌اند. این دروس شامل ۱- الزامات محیط کار ۲- فناوری و نوآوری ۳- مدیریت تولید ۴- نوآوری و کارآفرینی ۵- اخلاق حرفه‌ای می‌باشد.

درس اخلاق حرفه‌ای با هدف کسب مراتبی از شایستگی‌های اخلاق حرفه‌ای می‌باشد که شامل ۵ پودمان به شرح زیر است:

    • پودمان اول: امانتداری
    • پودمان دوم: مسئولیت پذیری
    • پودمان سوم: درستکاری
    • پودمان چهارم: رعایت انصاف
    • پودمان پنجم: بهره وری

گام به گام اخلاق حرفه‌ای مطابق با کتاب درسی آن تهیه شده و شامل پاسخ‌های پیشنهادی نویسنده به سوالات این کتاب درسی است. برای دانلود راهنمای هر فصل بر روی لینک آن در زیر کلیک کنید.

راهنمای پودمان اول: امانتداری 

گام به گام اخلاق حرفه ای

راهنمای پودمان دوم: مسئولیت پذیری

گام به گام اخلاق حرفه ای

راهنمای پودمان سوم: درستکاری

گام به گام اخلاق حرفه ای

راهنمای پودمان چهارم: رعایت انصاف

گام به گام اخلاق حرفه ای

راهنمای پودمان پنجم: بهره وری

گام به گام اخلاق حرفه ای

ادامه مطلب