گام به گام تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

بازدید: 402 بازدید

کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه ششمین کتاب کارگاهی ویژه رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه تالیف شده است. این کتاب شامل ۵ پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. عناوین ۵ پودمان این کتاب درسی به شرح زیر است.

  • پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی
  • پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی
  • پودمان سوم: راه اندازی مسیریاب
  • پودمان چهارم: تنظیمات امنیت شبکه
  • پودمان پنجم: نصب و راه اندازی شبکه افزارها

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است.

گام به گام تجارت الکترونیک و امنیت شبکه به منظور راهنمایی شما هنرجویان عزیز در پاسخ به فعالیتهای این کتاب است. پاسخ‌هایی که در این راهنما آمده است به صورت پیشنهادی است و شما می‌توانید پاسخی متفاوت برای هر کدام از فعالیت‌های کتاب بیابید. برای دانلود راهنمای هر پودمان بر روی لینک مربوطه در زیر کلیک کنید.

دانلود راهنمای پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی

دانلود راهنمای پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی

دانلود راهنمای پودمان سوم: راه اندازی مسیریاب

دانلود راهنمای پودمان چهارم: تنظیمات امنیت شبکه 

دانلود راهنمای پودمان پنجم: نصب و راه اندازی شبکه افزارها

ادامه مطلب