گام به گام دانش فنی پایه

بازدید: 416 بازدید

درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانشِ فنی پایه در گروه برق و رایانه و رشته تحصیلی شبکه و نرم افزار رایانه برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تالیف شده است. در تدوین درس دانش فنی پایه، موضوعاتی مانند تاریخچه رشته، محتوا جهت ایجاد انگیزش، مشاغل و هدف رشته تحصیلی، نقش شما در توسعه کشور، مثال‌هایی از نوآوری، خلاقیت و الهام از طبیعت، اصول، مفاهیم، قوانین، نظریه، فناوری، علائم، تعاریف کمیت‌ها، واحدها و یکاها و نمونه‌هایی از مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی و برای رشته تحصیلی در نظر گرفته شده است.

گام به گام دانش فنی پایه مطابق با آخرین تغییرات کتاب چاپ ۱۴۰۲ به منظور راهنمایی شما عزیزان و رسیدن به اهداف این کتاب طراحی شده است برای دانلود گام به گام هر پودمان بر روی لینک مربوطه زیر کلیک کنید.

راهنمای پودمان اول: کلیات ( مطابق چاپ ۱۴۰۲ کتاب به روز رسانی شده است)

راهنمای پودمان دوم: حل مسئله (الگوریتم و فلوچارت) ( مطابق چاپ ۱۴۰۲ کتاب به روز رسانی شده است)

راهنمای پودمان سوم: حل مسئله (تبدیل مبناها)

راهنمای پودمان چهارم: تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی

راهنمای پودمان پنجم: فناوری‌های نوین

ادامه مطلب